6 voordelen van voorraadbeheer voor jouw bedrijf

De voordelen van voorraadbeheer gaan van de dagelijkse werking tot de resultaten. Voorraadbeheer is een element dat zorg verdient, aangezien het van belang is voor de operationele en financiële rol van ondernemingen. Je kunt zelf zorgen voor een efficiënt voorraadbeheer, maar voorraadbeheer uitbesteden is ook een optie.

En om je te helpen er meer over te begrijpen, hebben wij een lijst opgesteld met de 6 belangrijkste voordelen van voorraadbeheer. Kijk hier eens naar!

1. Kostenverlaging


Een van de belangrijkste voordelen van voorraadbeheer is kostenverlaging, hetgeen in verschillende opzichten gebeurt. Efficiënt voorraadbeheer helpt de kosten zo laag mogelijk te houden, zonder afbreuk te doen aan de veiligheidsniveaus of de volumes om aan de vraag te voldoen.

Een van de manieren om de uitgaven te verminderen is het tegengaan van verspilling. Met een goed opgezette magazijn controle gaan goederen niet verloren of missen ze hun houdbaarheidsdatum. Dat betekent minder onnodige vervangingskosten.

2. Verhoging van de productiviteit


Voorraadbeheer via een geïntegreerd systeem kan de productiviteit met ten minste 16% verhogen. Daar zijn twee belangrijke redenen voor. Ten eerste worden de dagelijkse activiteiten geautomatiseerd, waardoor het personeel minder tijd nodig heeft om de taak uit te voeren.

De tweede reden is de vermindering van het aantal menselijke fouten. Daarom is er minder behoefte aan correctie en herbewerking.

3. Nauwkeuriger aankoop planning


Nog een van de belangrijke voordelen van voorraadbeheer is de mogelijkheid om aankopen te doen op het juiste moment van het vervangingspunt.

De herbevoorrading gebeurt dus op tijd, zodat er geen omzetverlies is en de kosten niet stijgen door een overbeladen magazijn.

4. Zakelijke kansen


Weten wat er in het magazijn ligt, zorgt ervoor dat het bedrijf geen zaken verliest door een gebrek aan artikelen. En dat is nog niet alles: door niet te verkopen bij gebrek aan product, opent het ruimte voor concurrentie.

Daarom kan worden gesteld dat voorraadbeheer ertoe bijdraagt dat de onderneming op een solide niveau kan blijven concurreren met de andere marktdeelnemers.

5. Betere relatie met de klant


Talrijke onderzoeken wijzen uit dat een slechte klantenservice een van de belangrijkste factoren is voor het verlies van klanten, omzet en kansen. Ongeveer 59% van de klanten zal niet opnieuw kopen bij bedrijven waar zij een slechte service hebben gekregen en 55% van hen zal naar een concurrent gaan.

Ondertussen maakt het op tijd ontvangen van de juiste bestelling deel uit van de perceptie die de klant van de service heeft. En het is juist op dit punt dat voorraadbeheer meer dan een voordeel oplevert. Het brengt het verschil.

6. Inzicht in de klant


Strategisch gezien gaan de voordelen van voorraadbeheer verder. Met nauwkeurige gegevens over verkooppunten kunt je inzicht krijgen in het consumentengedrag en de seizoensgebondenheid van de verkoop.

Deze kostbare informatie over wat de klant het meest koopt in elke tijd van het jaar, maakt het mogelijk verschillende strategieën te ontwikkelen om meer te verkopen en winst te maken.
Bron: www.krijgsmanpublicwarehousing.nl