Eenvoudig een eenmanszaak naar een B.V. omzetten

Een van de eerste stappen die startende ondernemers moeten zetten, is de keuze voor een geschikte ondernemingsvorm. Dit is de juridische vorm waarin een onderneming wordt gedreven. In veel gevallen wordt hierbij een keuze gemaakt voor een eenmanszaak. Als de onderneming echter wat verder is in ontwikkeling, kan een B.V. vaak een gunstigere   ondernemingsvorm zijn. Het overstappen van een ondernemingsvorm is dan zeker mogelijk. Veel ondernemers maken gebruik van de diensten van een financieel specialist om eenvoudig een eenmanszaak naar een B.V. om te zetten. Dit is de eenvoudigste manier om te wisselen van ondernemingsvorm.

Wanneer een eenmanszaak en wanneer een B.V.?

De meeste beginnende ondernemers kiezen ervoor om hun bedrijf in eerste instantie als een eenmanszaak in te schrijven bij de Kamer van koophandel. Een eenmanszaak kan gebruik maken van diverse interessante belastingvoordelen (in vorm van zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB Winstvrijstelling) waarvan een B.V. geen gebruik kan maken. De eigenaar van een B.V. is wel volledig, dus inclusief met diens privévermogen, aansprakelijk voor eventuele schulden. Dit is bij een B.V. niet het geval. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat het een betere keuze is om te kiezen voor een eenmanszaak als een bedrijf een relatief lage winst of een relatief stabiele omzet heeft. Op het moment dat een bedrijf structureel wat meer omzet genereert, wordt de keuze voor een B.V. een interessante optie.

Belangrijkste verschillen tussen een B.V. en een eenmanszaak

De aansprakelijkheid vormt een van de belangrijkste verschillen tussen een B.V. en een eenmanszaak. Een besloten vennootschap is immers een rechtspersoon. Dit betekent in de praktijk dat het bedrijf de schulden zal dragen en niet een directeur-grootaandeelhouder (DGA), de eigenaar van de B.V. Het privévermogen van een DGA komt dus niet in gevaar. Ook met betrekking tot de inkomsten is er een verschil tussen een B.V. en een eenmanszaak waar te nemen. Een eigenaar van een eenmanszaak heeft géén vastgesteld salaris wat bij een B.V. wel het geval is. Een directeur-grootaandeelhouder ontvangt een vast DGA salaris. Een ander verschil tussen de ondernemingsvormen is dat een besloten vennootschap wordt opgericht aan de hand van het opstellen van een notariële akte. Juist dit laatste maakt het omzetten van een eenmanszaak naar een B.V. een proces waar meerdere stappen voor gezet moeten worden. 

Eenmanszaak naar een B.V. omzetten

Een eenmanszaak naar een B.V. omzetten kan op een zeer eenvoudige manier door dit proces uit handen te geven aan financieel specialisten. Zij dragen zorg voor een maatwerk ondersteuning waarbij ze een ondernemer volledig kunnen ontzorgen. Naast het omzetten van de ondernemingsvorm wordt er ook zorg voor gedragen dat de administratieve- en fiscale stappen op de juiste manier worden doorlopen. Op deze manier kan de ondernemer vertrouwen op een zorgeloze overgang van ondernemingsvorm zonder hiervoor onnodig veel tijd in te hoeven steken.