Wie moet eigenlijk een BHV Cursus volgen?

Om de veiligheid in Nederland te verhogen zou iedereen met een betaalde baan eigenlijk een BHV Cursus moeten volgen. Wie een BHV cursus heeft gehad is zich meer bewust van de veiligheidsrisico’s tijdens het werk en zal daar onbewust rekening mee houden. Het aantal ongevallen neemt dan vanzelf af. Als iedereen een BHV Cursus volgen zou heeft dat ook een positief effect op de slachtoffers als er toch een ongeluk gebeurt. Want doordat meer mensen weten hoe ze hulp moeten verlenen zal dat waarschijnlijk efficiënter gebeuren dan nu. Ook daardoor zal het aantal slachtoffers dalen.

Bij elke bedrijf moet iemand een BHV Cursus volgen

Hoe mooi bedacht ook, in de praktijk kan niet iedereen een BHV Cursus volgen. Lang niet iedereen is geschikt als BHV’er en dat is gelukkig ook niet nodig. In de Arbowet is vastgelegd hoeveel BHV’ers er in een bedrijf moeten zijn. Dat hangt af van het aantal werknemers. Wie een BHV Cursus volgen interessant vindt meldt zich vaak zelf wel bij jou als directeur. Dat zijn doorgaans mensen die uit zichzelf graag leiding geven, doortastend zijn en niet van streek raken als collega’s gewond zijn geraakt, ernstig pijn lijden of veel bloed verliezen. BHV’ers moeten dus geen zwakke maag hebben.

Welke competenties moet je als BHV’er hebben?

Een BHV Cursus volgen is nuttig voor werknemers die zich verantwoordelijk voelen voor de veiligheid in het bedrijf en daar actief aan willen bijdragen. Tijdens de cursus leren ze veiligheidsrisico’s in het bedrijf herkennen en procedures ontwikkelen om bij calamiteiten te voorkomen dat mensen gewond raken. Voor situaties waarbij er toch mensen gewond raken, plotseling ziek worden of in levensgevaar komen door een ernstige aandoening, worden vaardigheden aangeleerd waarmee die slachtoffers zo snel mogelijk kunnen worden geholpen. Dat betreft de basisbeginselen van EHBO.