Voorkom ongelukken op de werkvloer met deze effectieve trainingsprogramma’s

Werkplekken zijn vaak gevuld met verschillende soorten machines en gereedschap. Het kan dus een gevaarlijke omgeving worden als je niet weet hoe je ermee om moet gaan. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers en moeten hen dan ook een goede training bieden om ongelukken te voorkomen. In dit blogartikel bespreken we enkele effectieve trainingsprogramma’s om de veiligheid op de werkvloer te vergroten.

Verplichte training within industry (TWI) om de veiligheid te waarborgen

Bij het in dienst nemen van nieuwe werknemers is het aan te raden en in veel situaties zelfs wettelijk verplicht om een veiligheidstraining aan te bieden. Veel bedrijven kiezen hiervoor voor een training within industry (TWI) type training. Dit programma bestaat uit onderwerpen als veilig omgaan met machines, waarschuwingsborden en noodprocedures. Door nieuwe werknemers in te lichten over de gevaren en risico’s van de werkplek, kunnen ongelukken voorkomen worden.

Werkplekinspectie door werknemers

Werknemers kunnen zelf ook bijdragen aan de veiligheid op de werkvloer. Door werknemers te trainen om inspecties uit te voeren, kunnen potentiële gevaren op tijd worden opgemerkt. Werknemers leren zo om aandacht te hebben voor details en verantwoordelijkheid te nemen voor de werkomgeving.

Periodieke veiligheidstrainingen

Veiligheidstraining moet niet alleen voor nieuwe werknemers verplicht zijn, maar ook voor bestaande werknemers. Periodieke veiligheidstrainingen kunnen de kennis van werknemers opfrissen en hen weer alert maken op de mogelijke gevaren op de werkvloer. Door werknemers regelmatig te trainen, blijft veiligheid altijd bovenaan staan.

Brandpreventie

Naast de veiligheidstraining die gerelateerd is aan machines en gereedschap, moet ook brandpreventie aan bod komen. Bijvoorbeeld wanneer er gevaarlijke of ontvlambare stoffen aanwezig zijn. Bedrijven kunnen hun werknemers trainen in de review van brandrisico’s en brandpreventie. Eenvoudige handelingen, zoals het afzetten van elektrische apparaten, kunnen het verschil maken bij het voorkomen van een brand.

Aansprakelijkheidstraining

Ten slotte kunnen bedrijven overwegen om hun werknemers te trainen in aansprakelijkheidskwesties. Veel ongelukken op de werkvloer zijn het gevolg van menselijke fouten en een gebrek aan aandacht. Door werknemers bewust te maken van de gevolgen van hun acties, kan men voorkomen dat er onnodige risico’s worden genomen.

Conclusie

Het is van cruciaal belang dat werknemers zich bewust zijn van de gevaren op de werkvloer en hoe ze hiermee om kunnen gaan. Bedrijven moeten hun werknemers dan ook een goede training bieden om hen optimaal te beschermen tegen mogelijk letsel. Een mogelijkheid hiervoor is een training within industry (TWI) type training. Door het implementeren van een goede trainingsprogramma’s zoals een TWI-training kun je als bedrijf de veiligheid op de werkplek verbeteren en ongelukken voorkomen. Dus investeren in de veiligheid van je werknemers is altijd de investering waard.

Bron: TWI Company